ludek

O nas

Kolekcja Komiksów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu to największy w polskich bibliotekach zbiór powieści graficznych, opracowań i czasopism poświęconych tematyce komiksowej. Ta stale rozwijana kolekcja liczy w tej chwili ponad dwadzieścia jeden tysięcy woluminów wydanych w Polsce i poza jej granicami. Czytelnik znajdzie w tym zbiorze: albumy, artbooki, ziny i wydania kolekcjonerskie oraz zeszyty z unikalnymi wariantami okładkowymi. Olbrzymią część kolekcji stanowią oryginalne wydania i polskie tłumaczenia komiksów z rynku amerykańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem komiksu superbohaterskiego i undergroundowego. Kolekcja stanowi znakomite źródło do badań dla kulturoznawców, historyków, medioznawców, polonistów, historyków sztuki, historyków kultury i popkultury, socjologów, filmoznawców oraz filologów, jednak nie jest przeznaczona wyłącznie dla naukowców, doktorantów, studentów i maturzystów piszących prace o komiksie.
Ze zbiorów może skorzystać komiksowy fan w każdym wieku. Zakres naszych prac oprócz gromadzenia obejmuje również działalność naukową, dokumentacyjno-bibliograficzną, kulturotwórczą, wystawienniczą, wydawniczą i popularyzatorską.
Współwydajemy „Zeszyty Komiksowe” – najpoważniejsze w Polsce czasopismo naukowe poświęcone sztuce komiksowej. Zorganizowaliśmy dotąd kilkadziesiąt wykładów w ramach Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu oraz kilkanaście imprez (Dzień Darmowego Komiksu, Comics Wars, 24 Hours Comics Day), a w ramach Obwoźnej Czytelni Komiksów udostępniamy nasze najciekawsze zbiory podczas targów książki i festiwali fantastyki w całym kraju.

Czytelnia Komiksów i Gazet NOVA
adres: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu ul. Ratajczaka 38/40     61-816 Poznań

facebook.com/czytelnianova

mail: komiksywbibliotece@gmail.com

sprawdź czytelnie nowa NOVA

SPRAWDŹ PROGRAM

kontakt

Kontakt

Organizator

Stoiska

Media

Wykłady dla szkół
i obwoźna czytelnia

Darmowe Komiksy

Gromadzenie i wymiana komiksów

Przemysław Dybała
tel. 61-829-38-48